Larissa Batrancea

septembrie 9, 2018
Category: Lectori,Profesori

Larissa Bǎtrâncea este conferențiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai. A obţinut titlul de doctor în economie la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, dupǎ ce a absolvit douǎ programe de licenţǎ şi douǎ de masterat (în economie ca şefă de promoţie și în matematicǎ) în cadrul aceleiaşi universitǎţi.

În perioada 2011−2013, a fost post-doctorandă într-un program coordonat de Academia Românǎ pe care l-a finalizat cu cea mai mare medie dintre cei 134 de post-doctoranzi.

Recent a absolvit un masterat în neuroştiinţe cognitive (cu merit) la University of York (Marea Britanie), forma de învățământ cu frecvență.

A predat în calitate de Visiting Professor la Universidad de las Américas Puebla (Puebla, Mexic), Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, Brazilia) şi Università degli Studi di Brescia (Brescia, Italia). De asemenea, a fost cercetǎtor invitat la Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universität Wien (Viena, Austria) şi Universitá degli Studi di Brescia.

S-a specializat în economie experimentalǎ, economie comportamentalǎ şi neuroeconomie la Universiteit van Amsterdam (Olanda), Università di Bologna (Italia), Colorado State University (SUA), University of Copenhagen (Danemarca), Universität Heidelberg (Germania), Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), National Research University – Higher School of Economics Moscow (Rusia), Universitat Pompeu Fabra Barcelona (Spania) şi University of Economics Bratislava (Slovacia). Interesele sale de cercetare sunt circumscrise analizei economice şi financiare, economiei comportamentale, neuroeconomiei, neuroştiinţelor cognitive, comportamentului fiscal, afacerilor de familie.

Pânǎ în prezent a publicat 118 articole ştiinţifice, în reviste de prestigiu precum Journal of Economic Psychology, Journal of the Knowledge Economy, Eastern European Economics, Journal of Vacation Marketing, Social Indicators Research, Mathematics. De asemenea, activeazǎ ca recenzor ad-hoc pentru reviste de top precum Journal of Economic Behavior & Organization, Journal of Economic Psychology, Journal of the Knowledge Economy, Frontiers in Psychology, Journal of International Development, PLOS ONE, Brain Sciences, Mathematics. A publicat 33 de cǎrţi şi capitole în cǎrţi în calitate de autor, coautor, editor şi traducǎtor, în edituri cu prestigiu internaţional precum Routledge, Springer, Elsevier, IGI Global; Risoprint.

A tradus în limba românǎ douǎ cǎrţi: 1) The Economic Psychology of Tax Behaviour, autor Erich Kirchler, Cambridge University Press, 2007, publicatǎ cu titlul Psihologia economicǎ a comportamentului fiscal, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013; 2) The Art of Strategy: A Game Theorist’s Guide to Success in Business and Life, autori Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff, W.W. Norton & Co., New York, 2008, publicatǎ cu titlul Arta strategiei: Ghidul jucǎtorului pentru succesul în afaceri şi în viaţǎ, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2018.

A activat ca director și membru în 29 de granturi de cercetare naţionale şi internaţionale. A primit 27 de premii şi distincţii pentru activitatea didactică și de cercetare din partea Ministerului Educaţiei, Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Asociaţia Facultǎţilor de Economie din România şi Universitǎţii Babeş-Bolyai. Este membru al Societǎţii Române de Analizǎ Economico-Financiarǎ (SRAEF) şi al Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România (AAFBR). Larissa Bǎtrâncea vorbeşte englezǎ, italianǎ (obținând certificarea internaţionalǎ CELI 3), francezǎ (obținând certificarea internaţionalǎ DELF B2), spaniolǎ (obținând certificarea internaţionalǎ DELE B2), portughezǎ şi deţine certificatele HSK2 şi HSK3 pentru limba chinezǎ.  

Comments