PFI versus PFA

decembrie 19, 2022
Category: Business
Ce este o Persoană Fizică Independentă.

Asemănările cu PFA și taxele care trebuie plătite către stat

Noțiunea de Persoană Fizică Independentă (PFI) se referă la profesiile liberale, respectiv la acele profesii care pot fi desfășurate în mod independent, în condițiile legii.

Potrivit codului fiscal, ”sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obținute din prestări de servicii cu caracter profesional, desfășurate în mod individual sau în diverse forme de asociere, în domeniile științific, literar, artistic, educativ și altele, de către: medici,  avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, consultanți de plasament în valori mobiliare, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, arbitri sportivi, precum și alte persoane fizice cu profesii reglementate desfășurate în mod independent, în condițiile legii”. 

Persoanele Fizice Independente se înregistrează direct la administraţia financiară unde îşi au sediul, de unde primesc un Cod de Înregistrare Fiscală CIF. Procedura de înregistrare este gratuită. 

Înregistrarea fiscală a persoanelor ce realizează venituri din profesii liberale 

Pentru înregistrarea la ANAF a unei activități, o persoană trebuie să se prezinte la un ghișeu al adminstrației financiare care se ocupă de înregistrarea persoanelor fizice cu următoarele acte:

  • copii după documentele eliberate de organismal profesional care coordonează activitatea dvs, sau copie după contractual de pe care îl aveți cu partenerul de afaceri (societate de asigurări că exemplu)
  • două formulare 070 – Declarație de înregistrare fiscală;
  • două formulare 220 – Declarație privind venitul estimat;
  • un contract de comodat/închiriere – pentru locul în care vă veți stabili sediul profesional al activității;
  • copie după cartea de identitate.

După depunerea documentației, în termen de 5 zile lucrătoare, se va putea ridica CIF-ul – Certificatul de Înregistrare Fiscală. Din punct de vedere al contabilității, lucrurile sunt asemănătoare cu PFA-urile. Persoana are obligația conducerii activității în partidă simplă care presupune înregistrarea încasărilor și plăților în registrul de încasări și plăți sau registrul de evidență fiscală.

Persoanele Fizice Independente au acelați regim de impozitare ca și PFA-urile, cu excepția faptului că nu pot fi impozitate la normă de venit. Taxele ce trebuie plătite de impozitul pe veniturile din activități independente, contribuţia la sistemul public de asigurări de sănătate – CASS – în cotă individuală de 5.5%, după caz, contribuţia la sistemul public de pensii – CAS – în cotă individuală de 10,5% sau în cotă integrală de 26,3%. 

Ce reguli fiscale trebuie să respecți dacă obții venituri din profesii liberale?

Toate persoanele fizice care obțin venituri din profesii liberale (sau reglementate prin legi speciale:  avocați, contabili, experți, auditori, sportivi, arhitecți și medici, etc-)  trebuie, conform legislației fiscale să-și declare veniturile pe care le obțin prin exercitarea profesiilor acestora, dar și să se înregistreze fiscal, inclusiv să respecte prevederile referitoare la aplicarea TVA, în funcție de veniturile pe care le obțin. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziția acestora un ghid în care sunt centralizate toate regulile ce trebuie respectate.

„Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din profesii liberale din România au obligația să se înregistreze la organul fiscal competent, să declare veniturile și să plătească impozite, taxe, contribuții și alte sume la bugetul general consolidat”, începe ghidul ANAF.

Pentru a ințelege acest ghid te invităm la cursurile noastre de competențe antreprenoriale juridice și financiare. Vezi aici toate cursurile noastre.

Comments