100%

Anca Nichita

Author Image

Education

Notable awards

Profile

Courses

1
Curs Educație Financiară pentru Decizii Eficiente
Expires After: Does not Expire

Lector Anca Nichita

Anca Nichita este asistent universitar la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

A obţinut titlul de doctor în finanţe la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, dupǎ ce a absolvit un program de licenţǎ (ca şefă de promoţie) şi unul de masterat în domeniul economic la aceeaşi universitate.

În perioada 2014-2015, a fost post-doctorand într-un program coordonat de Academia Românǎ. Recent, a absolvit un masterat în neuroştiinţe cognitive cu merit la University of York (Marea Britanie). A fost cercetǎtor invitat la Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, Brazilia) şi Universität Wien (Viena, Austria). S-a specializat în economie experimentalǎ, economie comportamentalǎ şi neuroeconomie la Universiteit van Amsterdam (Olanda), Università di Bologna (Italia), University of Copenhagen (Danemarca), Universität Heidelberg (Germania) şi National Research University – Higher School of Economics Moscow (Rusia). Interesele sale de cercetare sunt circumscrise comportamentului fiscal intercultural, comportamentului consumatorului, economiei comportamentale, neuroeconomiei şi neuroştiinţelor cognitive.

Pânǎ în prezent a publicat 33 de articole ştiinţifice, unele dintre ele apǎrând în reviste de prestigiu precum Journal of Economic Psychology, Eastern European Economics, Social Indicators Research, Mathematics. A publicat 10 cǎrţi şi capitole în cǎrţi în calitate de coautor (edituri cu prestigiu internaţional precum Routledge, Springer, Elsevier, IGI Global; Risoprint). A activat ca director sau membru în 6 granturi de cercetare naţionale şi internaţionale. A primit 4 premii pentru activitatea de cercetare din partea Ministerului Educaţiei.

Anca Nichita vorbeşte englezǎ, italianǎ (obținând certificarea internaţionalǎ CELI 3), francezǎ (obținând certificarea internaţionalǎ DELF B2), spaniolǎ (obținând certificarea internaţionalǎ DELE B2), portughezǎ şi deţine certificatele HSK2 şi HSK3 pentru limba chinezǎ.