100%
LESSONS & TOPICS

Analiza cerințelor de raportare financiare şi a fiecărei componente a situațiilor financiare: bilanț, contul de profit şi pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii şi note explicative, politici contabile conforme cu cadrul de raportare IFRS/local

Analiza cerințelor de raportare financiare şi a fiecărei componente a situațiilor financiare: bilanț, contul de profit şi pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii şi note explicative, politici contabile conforme cu cadrul de raportare IFRS/local