100%
LESSONS & TOPICS

Analiza, înțelegerea și crearea unui model financiar adaptat la noile condiții economice, financiare și de piață aplicabile societății

Analiza, înțelegerea și crearea unui model financiar adaptat la noile condiții economice, financiare și de piață aplicabile societății