100%
LESSONS & TOPICS

Analiza parametrilor semnificativi ai sectorului de activitate: 1. cererea, 2. factorii cheie de aprovizionare, gradul/natura schimbării industriei, 3. predictibilitatea afacerilor în cadrul industriei, 4. ciclicitate, 5. capacitatea de a crește prețul înaintea inflației (putere destabilire a prețurilor), 6. tipul pieței (monopol, oligopol, concurențială, etc.), 7. franșize/nume de mărci, 8. ratele de creștere a industriei prognozate şi pe ce perioadă de estimare, etc.

Analiza parametrilor semnificativi ai sectorului de activitate: 1. cererea, 2. factorii cheie de aprovizionare, gradul/natura schimbării industriei, 3. predictibilitatea afacerilor în cadrul industriei, 4. ciclicitate, 5. capacitatea de a crește prețul înaintea inflației (putere destabilire a prețurilor), 6. tipul pieței (monopol, oligopol, concurențială, etc.), 7. franșize/nume de mărci, 8. ratele de creștere a industriei prognozate şi pe ce perioadă de estimare, etc.