100%
LESSONS & TOPICS

Modele vizuale utilizate în mod obișnuit pentru a crea o analiză de afaceri:a) Diagrame de activitate b) Organigrame c) Analiza SWOT d) Diagrama de flux de proces (PED) e) Analiza PESTLE (politică, economică, tehnologică, de mediu, juridică și sociologică)

Modele vizuale utilizate în mod obișnuit pentru a crea o analiză de afaceri:a) Diagrame de activitate b) Organigrame c) Analiza SWOT d) Diagrama de flux de proces (PED) e) Analiza PESTLE (politică, economică, tehnologică, de mediu, juridică și sociologică)