100%
LESSONS & TOPICS

Prezentarea situațiilor financiare previzionate pe 5 ani /perioade estimate (bilanț, cont de profit sau pierdere, fluxuri de numerar, capitaluri proprii)

Prezentarea situațiilor financiare previzionate pe 5 ani /perioade estimate (bilanț, cont de profit sau pierdere, fluxuri de numerar, capitaluri proprii)