100%
LESSONS & TOPICS

Tehnici de dezvoltare modele financiare de previziune pentru situații financiare pe baza situațiilor financiare istorice și a ipotezelor economice și financiare aplicabile societății

Tehnici de dezvoltare modele financiare de previziune pentru situații financiare pe baza situațiilor financiare istorice și a ipotezelor economice și financiare aplicabile societății